Privatlivspolitik

Formål:

Denne Privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes LJM behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Privatlivspolitik
Denne Privatlivspolitik forklarer, hvordan Lind Jensens Maskinfabrik A/S behandler dine personoplysninger.

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Lind Jensens Maskinfabrik A/S

CVR-nummer: 52994918

Kroghusvej 7, Højmark

DK-6940 Lem St.

2 BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

2.1 Ved brug af vores hjemmeside:
2.1.1 Behandling af dine anmodninger:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på rådgivning, salg, planlægning og udførelse af produktion af nye produkter/reservedele der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, produkt oplysninger på tidligere købte produkter, præferencer.

2.1.2 Markedsføring:
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesser- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, købte produktoplysninger, præferencer.

2.1.3 Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

2.1.4 Hjemmesidestatistik:
Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.

Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd.

2.2 Ved brug af salgsafdelingerne samt service- og reparationsydelserne:
2.2.1 Levering og betaling af vores ydelse:
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af vores ydelser. Dette sker som eksempel når du specificerer et Design kundespecifikt produkt forud for dit køb eller afgiver købsordre på færdigvarer, reservedele eller reparations- og serviceydelser, når der udarbejdes tilbud du har anmodet om også selv om det ikke bliver til en kontrakt, når der laves salgskontrakt, når dit/dine ny/nye produkter leveres, samt når du får dit anlæg/produkt serviceret og repareret på værkstedet/service hos dig eller i forbindelse med eventuelle garantisager.

Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, aktuelle produktoplysninger, CVR-nummer, betalingsoplysninger, ordrenummer, økonomiske forhold.

2.2.2 Kreditvurdering og forsikring heraf:
Inden vi yder kredit til dig i forbindelse med køb af produkt, service eller værkstedsydelser og reservedele kan vi tjekker forskellige økonomiske oplysninger eller søge garanti gennem Atradius, hvor ordrer er af en vis størrelse.

I tilfælde af, at du er registreret som dårlig betaler, kan der ikke ydes kredit, og betaling skal i sådanne tilfælde ske kontant.

Hvilke oplysninger anvender vi: CVR-nummer, oplysning om eventuel registrering som dårlig betaler.

2.2.3 Kundekartoteker:
For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig.

Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, produktoplysninger, sagshistorik.

2.2.4 Påmindelser, opfølgning og markedsføring:
For at give dig en god kundeoplevelse og holde dig opdateret behandler vi dine personoplysninger ifm. kontakt af påmindelser om service og aftale tid samt generel markedsføring som nyhedsbreve, tilbud, invitationer til messer/events mv. Ovenstående gøres kun hvis du har givet dit samtykke hertil.

Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, produktoplysninger, sagshistorik.

2.2.5 Kundetilfredshedsundersøgelse:
For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser.

Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, produktoplysninger, oplysninger om seneste køb.

2.3 KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig

Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.

Rådgivningsvirksomheder i landbruget, Landbrugsmedierne.

Rådgivningsvirksomheder i Vind industrien.

Den indsamlede information om dig blev hidrører fra:

EU/EØS

2.4 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i LJM Group (www.LJM.dk).
Offentlige myndigheder.
Sociale medier (LinkedIn).

2.5 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Kun undtagelsesvist foretages dataoverførsler med vores koncernforbundne afdelinger indenfor LJM Group, som dog er lokaliseret uden for EU/EØS (www.LJM.dk). Dette er kun aktuelt, hvis disse afdelinger aktivt skal arbejde med produkter eller relationer til aktuelle kunde.

2.6 PLIGTMÆSSIG INFORMATION
De oplysninger vi indsamler til persondata behandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere det ønskede produkt eller ydelse.

2.7 RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.
Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve.
Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode eller produkt levetidskrav i godkendelser.
Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.
Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. være at målrette vores tilbud og annoncer til dig med henblik på forbedring af din kundeoplevelse.

2.8 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til ljm@ljm.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.