Social ansvarlighed

Trygt og bæredygtigt samfund og miljø

Det globale marked i dag stiller nye krav og giver stadig større udfordringer. Men et fokus på Corporate Social Responsibility (CSR) er med til at sikre, at vi kan overdrage næste generation en økonomisk sund og stærk virksomhed i et trygt og bæredygtigt samfund og miljø.

Loyalitet, tillid og respekt

Samarbejde inden for virksomheden skal være baseret på loyalitet, tillid og respekt.

Hos LJM -Lind Jensen har vi beskrevet de etiske retningslinjer, som skal understøtte vores vision og vores værdier og fungere som et redskab til at påvirke adfærd og kultur i virksomheden / koncernen. De etiske retningslinjer skal være en guide til holdninger og handlinger.

For at sikre et stærkt arbejdsmiljø har vi formaliserede virksomheder, politikker og aktiviteter udført inden for arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Lind Jensen - Kvalitet er kernen

Lind Jensens Maskinfabrik A/S er en produktionsvirksomhed med produktområderne Vind, Hydraulik, Agro, Spildevand og Biogas, der er målrettet mod forskellige markeder, nationalt og internationalt.

Med mere end 50 års erfaring og omfattende knowhow producerer og markedsfører LJM-produkter med høj kvalitet og lang levetid. Kvalitet er kernen i succesen, som LJM har nået gennem tiden.

Mange års samarbejde med vores kunder bekræfter, at disse forretningsprincipper er værdsat af vores kunder.

LJM vokser kontrolleret, og derfor er virksomheden også meget godt konsolideret og har i mange år opnået et AAA-bevis for den højeste kreditrangering.

ISO 9001

LJM er ISO 9001-certificeret og arbejder med LEAN-principper i vores produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningseffektiv måde.

For yderligere optimeringer er relevante medarbejdere uddannet i seks Sigma principper, hvor målene er at opnå fejlfri salg, produktion og leverancer. – hvor målet er at opnå fejlfri salg, produktion og levering. LJM sætter stor ære i at være en fleksibel leverandør, der leverer de rigtige produkter til den rette pris og med kort leveringstid.

0

Års erfaring og
vidtgående knowhow

0

under tag i Danmark. + salgs- og produktionsfaciliteter i Ningbo - Kina, Chennai - Indien og et lagerdomicil i Colorado, USA

0

ansatte, fordelt på egne produktionsfaciliteter i Danmark, Kina, Indien og USA.

Global leverandør med lokal tilstedeværelse

LJM sætter stor ære i at være en fleksibel leverandør, der leverer de rigtige produkter til den rette pris og med kort leveringstid. Derfor er hurtig og effektiv service – før, under og efter levering – afgørende for LJM. Mange års samarbejde med mange af vores kunder bekræfter at disse forretningsprincipper er værdsat af vores kunder.