Polityka prywatności

Celem niniejszej Zewnętrznej Polityki Prywatności jest poinformowanie Państwa jako klientów o tym, jak Lind Jensens Maskinfabrik A/S przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z naszym zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Lind Jensens Maskinfabrik A/S przetwarza Państwa dane osobowe.

1 ADMINISTRATOR DANYCH
Jednostką prawną odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

Lind Jensens Maskinfabrik A/S

Numer rejestracji firmy: 52994918

Kroghusvej 7, Højmark

DK-6940 Lem St.

2 WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

2.1 W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej:
2.1.1 Przetwarzanie Państwa wniosków:
Dane osobowe są wykorzystywane do kontaktowania się z Państwem w celu oferowania usług doradczych, sprzedaży, planowania i realizacji produkcji nowych produktów/części zamiennych, które można zamówić na stronie internetowej. Jeśli w związku z wnioskami wyrażą Państwo również zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, jak opisano poniżej, oraz będą powiązane z danymi cookie, jak szczegółowo opisano w naszej polityce cookie.

Jakie informacje wykorzystujemy: Zwykłe dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, informacje o wcześniej zakupionych produktach, preferencje itp.

2.1.2 Marketing:
Dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym do dostosowywania naszej indywidualnej komunikacji z Państwem na podstawie Państwa zainteresowań i obszarów skupienia, a także do wysyłania Państwu istotnych materiałów marketingowych w formie np. biuletynów informacyjnych. Państwa dane osobowe są powiązane z danymi cookie, jak szczegółowo opisano w naszej polityce cookie.

Jakie informacje wykorzystujemy: Zwykłe dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dane cookie, online zachowania użytkowników, informacje o zakupionych produktach, preferencje itp.

2.1.3 Optymalizacja doświadczeń użytkowników na naszej stronie internetowej:
Dane osobowe są zbierane w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje do optymalizacji doświadczeń użytkowników na naszej stronie oraz oferowanych przez nas usług. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej polityce cookie.

2.1.4 Statystyki strony internetowej:
Dane osobowe są wykorzystywane do przygotowania statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i związanych z nią usług.

Jakie informacje wykorzystujemy: Dane cookie i online zachowania użytkowników.

2.2 W związku z korzystaniem z naszych działów sprzedaży oraz usług serwisowych i naprawczych:
2.2.1 Dostawa i płatność za nasze usługi:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z dostarczaniem naszych usług. Robimy to na przykład, gdy określają Państwo projekt produktu dostosowanego do indywidualnych potrzeb przed zakupem lub składają Państwo zamówienie na gotowe towary, części zamienne lub naprawy i usługi, gdy sporządzamy ofertę, której Państwo zażądali nawet gdy nie przekształci się ona w umowę, gdy zawierana jest umowa sprzedaży, gdy dostarczane są Państwa nowe produkty oraz gdy Państwa instalacja/produkt jest serwisowany i naprawiany w naszym zakładzie/serwisowany na Państwa terenie lub w związku z przypadkami gwarancyjnymi.

Jakie informacje wykorzystujemy: Zwykłe dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, aktualne informacje o produkcie, numer rejestracyjny firmy, informacje o płatnościach, numer zamówienia, sprawy finansowe itp.

2.2.2 Ocena zdolności kredytowej i jej ubezpieczenie:
Przed udzieleniem Państwu kredytu w związku z zakupem produktu, usługą lub usługami sklepowymi i częściami zamiennymi sprawdzamy różne informacje finansowe lub szukamy gwarancji przez Atradius, gdy zamówienia są określonej wartości.

Jeśli są Państwo zarejestrowani jako nierzetelny płatnik, nie możemy udzielić Państwu kredytu, a płatność musi być dokonana gotówką w takich przypadkach.

Jakie informacje wykorzystujemy: Numer rejestracyjny firmy i informacje o rejestracji jako złego płatnika.

2.2.3 Rejestr klientów:
W celu zapewnienia efektywnego prowadzenia spraw i oferowania dobrej obsługi klienta, zostaną Państwo wpisani jako klient do naszego systemu. Daje nam to przegląd Państwa historii z nami i pozwala lepiej obsłużyć Państwa.

Jakie informacje wykorzystujemy: Zwykłe dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, informacje o produkcie, historia sprzedaży itp.

2.2.4 Przypomnienia, kontynuacje i marketing:
W celu zapewnienia Państwu dobrej obsługi klienta i informowania Państwa, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z przypomnieniami o serwisie i spotkaniach, a także w związku z ogólnym marketingiem, takim jak biuletyny informacyjne, oferty, zaproszenia na targi/wydarzenia itp. Powyższe będzie realizowane tylko w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę.

Jakie informacje wykorzystujemy: Zwykłe dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, informacje o produkcie, historia sprzedaży itp.

2.2.5 Badanie satysfakcji klientów:
W celu śledzenia Państwa satysfakcji jako klientów i uzyskania informacji zwrotnych do ciągłego doskonalenia naszej obsługi klienta, przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z przeprowadzaniem badań satysfakcji klientów.

Jakie informacje wykorzystujemy: Zwykłe dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, e-mail, informacje o produkcie, informacje o ostatnich zakupach itp.

2.3 ŹRÓDŁA
Zbieramy dane osobowe z następujących źródeł:

Bezpośrednio od Państwa

Publiczne rejestry firmowe, na przykład CHR i CVR.

Firmy doradcze rolnicze, LandbrugsMedierne.

Firmy doradcze z grupy Vind.

Informacje, które o Państwie zbieramy, pochodzą z:

UE/EWG

2.4 UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Ujawniamy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Firmom, z którymi administrator danych jest skonsolidowany w Grupie LJM (www.LJM.dk).
Władzom publicznym.
Mediom społecznościowym (LinkedIn).

2.5 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW POZA UE/EWG
Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów poza Unię Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyjątkowo przeprowadzamy transfer danych do skonsolidowanych oddziałów w ramach Grupy LJM, które jednak znajdują się poza UE/EWG (www.LJM.dk). Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy te oddziały będą aktywnie pracować nad produktami lub relacjami z obecnymi klientami.

2.6 INFORMACJE OBOWIĄZKOWE
Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy, w niektórych przypadkach będą obowiązkowe, tj. niezbędne do skontaktowania się z Państwem, dostarczenia usługi, przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej itp. W związku z faktycznym przetwarzaniem Państwa danych osobowych poinformujemy Państwa, które informacje są obowiązkowe. Jeśli nie otrzymamy wymaganych informacji, nie będziemy mogli dostarczyć żądanego produktu lub usługi.

2.7 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Ochrona danych jest integralną częścią naszej firmy i jesteśmy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych osobowych podczas prowadzenia z nami działalności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i standardami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie przeprowadzane, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zakupu, której są Państwo stroną i stanowi część zakupu naszych produktów.
Wyrazili Państwo dobrowolną, konkretną, świadomą i wyraźną zgodę, na przykład przy wyrażeniu zgody na otrzymywanie naszych newsletterów.
Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego naszej firmy, np. przechowywania materiałów księgowych przez określony czas lub zatwierdzeń okresu użytkowania produktu.
Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, np. w przypadku sporu dotyczącego danego produktu.
Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli realizować uzasadniony interes, który przeważa nad Państwa interesami. Nasz uzasadniony interes może polegać na dostosowaniu naszych ofert i reklam do Państwa, aby na przykład poprawić Państwa doświadczenia jako klienta.

2.8 PAŃSTWA PRAWA
Posiadają Państwo następujące prawa:

Mają Państwo prawo do żądania dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
Mają Państwo również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Szczególnie mają Państwo bezwarunkowe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przeprowadzonego przed cofnięciem zgody.
Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które sami przekazali, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (przenośność danych).
Zawsze mogą Państwo złożyć skargę do organu ochrony danych, np. Datatilsynet.
Prawa te mogą być realizowane poprzez kontakt z administratorem danych za pomocą powyższych informacji kontaktowych lub poprzez korespondencję na adres ljm@ljm.dk.

Warunki lub ograniczenia mogą mieć zastosowanie do tych praw. Z tego powodu nie można być pewnym, na przykład, że mają Państwo prawo do przenośności danych w konkretnym przypadku; zależy to od faktycznych okoliczności związanych z działaniami przetwarzania.